Motophoto + Photoever

Motophoto

Motophoto | kurs

Kvällskurs

Här följer ett exempel på hur en Kvällskurs kurs kan se ut / Magnus

Kvällskurs arrangeras av en auktoriserad fotograf
Kvälls kursen består av flera steg.
Kort genomgång av deltagarnas kameror / funktioner.
Kurs i komposition, perspektiv, linjer, mm.
Kursen fortsätter på Facebook i MotoPhoto gruppen.
Vi vill skapa en hållbar och långsiktig koppling mellan motor/turism/fotografering.
En MotoPhoto fotograf får rätten att nyttja MotoPhoto logon på hemsida, kursplan mm.
Kontakta oss om du vill ha en kurs där du bor!

Kontakt