Motophoto + Photoever

Motophoto

Motophoto | kurs

Heldags kurs

Här följer ett exempel på hur en heldags kurs kan se ut / Magnus
* Ni samlas.
* En kurs ledd av en duktig fotograf om att tänka bildkomposition och teknik.
* Du tar en tur med pin pointade platser
* Ni äter.
Kursledande fotograf är en duktig och välkvalificerad fotograf,
kursen fortsätter på Facebook i MotoPhoto gruppen.
Alla Motophoto kurser leder till att du lär sig hantera och ta bra bilder
Kontakta oss om du vill ha en kurs där du bor!

Kontakt